732 658 658
Łódź 1
Ilość osób:

Całkowita długość sieci śródlądowych funkcjonujących w Polsce wynosi ok. 3700 km. Stosunkowo niewielką ich ilość (ok. 6%) stanowią drogi wodne o znaczeniu międzynarodowym (klasy IV-V). Pozostałe natomiast spełniają wszystkie wymagania określone dla odcinków regionalnych (klasy I-III). Sieć śródlądowa w Polsce została ukształtowana głównie przez naturalny bieg rzek, a także wybudowane w ich rejonach kanały.

Najdłuższe szlaki śródlądowe w Polsce

Wśród najdłuższych polskich dróg wodnych wymienia się kolejno odcinki biegnące pomiędzy:

 • ujściem rzeki Sanny a Płockiem (Wisła) – 324,8 km;
 • śluzą w Brzegu Dolnym a ujściem Nysy Łużyckiej (Odra) – 259,8 km;
 • ujściem rzeki Muchawiec a ujściem do Narwi (Bug) – 224,2 km;
 • stopniem wodnym Przewóz a ujściem Sanny (Wisła) – 203 km;
 • ujściem Tążyny a Tczewem (Wisła) – 190,5 km;
 • śluzą w Kędzierzynie-Koźlu a śluzą w Brzegi Dolnym (Odra) – 187,1 km;
 • ujściem Biebrzy a Pułtuskiem (Narew) – 186 km;
 • Luboniem a ujściem Noteci (Warta) – 183,8 km;
 • Kanale Ślesińskim a Luboniem (Warta) – 154,6 km.

Wszystkie wymienione powyżej szlaki śródlądowe to szlaki wodne oznaczone klasami od I do III. Mają one zatem znaczenie regionalne.


Szlaki śródlądowe w Wielkopolsce

W Wielkopolsce funkcjonuje wiele dróg wodnych. Najdłuższą rzeką żeglowną jest tutaj Warta. Biegnie tutaj m.in. szlak śródlądowy od Konina do Kostrzyna nad Odrą, który podzielono na trzy odcinki:

 • od Konina do Lubonia – 154,6 km;
 • od Lubonia do Santoku – 183,8 km;
 • od Santoku do Kostrzyna – 68,2 km.

Szlak żeglowny wytyczany jest za pomocą specjalnych znaków żeglugowych rozmieszczonych na całej długości linii brzegowej. W jego rejonie znajdują się różne parki krajobrazowe, a także ZOO Safari.

Wśród wielkopolskich dróg wodnych na szczególną uwagę zasługuje też Kanał Ślesiński, łączący rzekę Wartę z jeziorem Gopło. Ma on długość 32 km i zalicza się do II klasy szlaków śródlądowych. Wytyczono go przy użyciu znaków żeglugowych brzegowych, a także pływających. Jego maksymalna szerokość wynosi 30 m, a głębokość tranzytowa oscyluje na poziomie od 130 do 220 cm.

 

Wyszukaj Łódź

  24.05.2022 Ferienhaus Ostsee