Przejdź do treści

Kontakt z nami

Formularz kontaktowy

Dane kontaktowe

Marina GAJ
ul. Przemysłowa 186
62-510 Konin
e-mail: czarter@warta-goplo.pl
tel. +48 732 658 658

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania znajdziesz na dole tej strony oraz w zakładce „Strefa Klienta” w menu głównym.

Szczegółowe informacje na temat okoliczoności przetwarzania danych osobowych znajdują się w naszej Polityce Prywatności pod adresem https://warta-goplo.pl/rodo.

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w powyższym formularzu jest  Agencja Handlowo-Usługowa MAXPERT Zaradzki Maciej (ul. Zakładowa 4, 62-510 Konin). Dane osobowe przetwarzane są w celu obsługi zapytania przesłanego przez udostępniony formularz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora polegający na dbaniu o jakość świadczonych usług). Każdy ma prawo żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia (w uzasadnionych przypadkach), ograniczenia przetwarzania oraz zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych, jak również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne aczkolwiek konieczne w celu obsług przez nas twojego zapytania. Więcej informacji nt. przetwarzania danych osobowych dostępnych jest w Polityce Prywatności na stronie https://warta-goplo.pl/rodo

Miejsce odbioru i zdania łodzi

Najczęściej zadawane pytania

Ustawa z dnia 25 czerwca 2010r o sporcie (Dz. U. z 2010r nr 127 poz. 857) w rozdziale 11 zawarła szereg zmian w dotychczas obowiązujących przepisach, w tym również w ustawie z dnia 21 grudnia 2000r o żegludze śródlądowej (Dz. U. z 2006r nr 123, poz. 857, z późniejszymi zmianami). Najważniejszą zmianą mającą wpływ na uprawianie sportu i rekreacji na łodziach motorowych i żaglowych w ruchu śródlądowym jest wprowadzenie zapisów określających zakres uprawnień wymaganych do prowadzenia łodzi o określonych parametrach. I tak:

„Art. 37a.

  1. Nie wymaga posiadania dokumentu kwalifikacyjnego uprawianie turystyki wodnej na jachtach motorowych o mocy silnika do 75 kW i o długości kadłuba do 13 m, których prędkość maksymalna ograniczona jest konstrukcyjnie do 15 km/h. W przypadku jachtów przeznaczonych do najmu, uprawianie turystyki wodnej wymaga odbycia przez prowadzącego jacht szkolenia z zakresu bezpieczeństwa na wodzie. Wymóg ten nie dotyczy osób posiadających kwalifikacje z zakresu żeglugi morskiej lub śródlądowej określone w przepisach wydanych na podstawie ust. 5.
    5. Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia, sposób i tryb przeprowadzenia szkolenia, o którym mowa w ust. 4, wzór dokumentu potwierdzającego odbycie szkolenia oraz wykaz kwalifikacji z zakresu żeglugi morskiej lub śródlądowej, których posiadanie zwalnia z obowiązku odbycia szkolenia, biorąc pod uwagę potrzebę zapewnienia bezpieczeństwa żeglugi.

Na jachtach spacerowych istotne znaczenie ma zapis Art. 37a ust. 4 i ust. 5. Jachty spacerowe czarterowane przez naszą firmę mają konstrukcję łodzi wypornościowych o tak dobranych parametrach kadłuba i silnika, że nie przekraczają wymagań określonych w ust. 4

Nasza firma zapewni odpowiednie przeszkolenie w zakresie bezpieczeństwa na wodzie przez pracowników posiadających uprawnienia motorowodne i doświadczenie w prowadzeniu łodzi motorowych w ruchu śródlądowym. Dodatkowo zostanie także wystawiony dokument o odbyciu szkolenia, który można okazać podczas kontroli.

Jacht spacerowy Weekend 820 wyposażony jest w 25 litrowy oryginalny zbiornik paliwa Yamahy oraz dodatkowe 4 przenośne zbiorniki po 10 litrów każdy. Przed czarterem zbiorniki są pełne. Można zdać jacht z pełnymi zbiornikami. Można także zdać jacht z pustymi zbiornikami i wówczas rozliczmy paliwo z armatorem po aktualnej cenie rynkowej.

Aby zatankować jacht samodzielnie, należy zabrać zbiorniki paliwa i udać się do najbliższej stacji paliw. Niestety na szlaku WIELKIEJ PĘTLI WIELKOPOLSKI nie ma stacji benzynowych zlokalizowanych bezpośredniej przy wodzie, ale jest wiele w niewielkiej odległości od linii brzegowej, czy danej Mariny. Informacje o stacjach paliwach uzyskać można w przewodniku WIELKA PĘTLA WIELKOPOLSKi, który jest udostępniony na łodzi.

W tym miejscu podkreślić trzeba, że nasza firma nie sprzedaje Państwu paliwa lecz wyręcza was kupując w waszym imieniu paliwo potrzebne do pływania i na zakup nie otrzymacie Państwo fv, dlatego też za paliwo wykorzystane należy zapłacić gotówką przy zdawaniu jachtu.

Zdobycie stosownych patentów w zakresie pływania jachtem jest niezbędne w przypadku, gdy marzy Ci się kierowanie większymi jednostkami o mocy silnika przekraczającej 75 kW o długości kadłuba przekraczającej 13 m, których prędkość maksymalna przekracza 15 km/h. Dotyczy to również sytuacji czynnego uczestnictwa w większej wyprawie, w trakcie której często będziesz musiał przejąć na siebie funkcję sternika. W zależności od indywidualnych potrzeb i preferencji można zapisać się na kurs odbywany w systemie codziennym lub też weekendowym. Jednakże naszych jachtów to nie dotyczy.