Przejdź do treści

Przydatne materiały

Najczęściej zadawane pytania

Ustawa z dnia 25 czerwca 2010r o sporcie (Dz. U. z 2010r nr 127 poz. 857) w rozdziale 11 zawarła szereg zmian w dotychczas obowiązujących przepisach, w tym również w ustawie z dnia 21 grudnia 2000r o żegludze śródlądowej (Dz. U. z 2006r nr 123, poz. 857, z późniejszymi zmianami). Najważniejszą zmianą mającą wpływ na uprawianie sportu i rekreacji na łodziach motorowych i żaglowych w ruchu śródlądowym jest wprowadzenie zapisów określających zakres uprawnień wymaganych do prowadzenia łodzi o określonych parametrach. I tak:

„Art. 37a.

  1. Nie wymaga posiadania dokumentu kwalifikacyjnego uprawianie turystyki wodnej na jachtach motorowych o mocy silnika do 75 kW i o długości kadłuba do 13 m, których prędkość maksymalna ograniczona jest konstrukcyjnie do 15 km/h. W przypadku jachtów przeznaczonych do najmu, uprawianie turystyki wodnej wymaga odbycia przez prowadzącego jacht szkolenia z zakresu bezpieczeństwa na wodzie. Wymóg ten nie dotyczy osób posiadających kwalifikacje z zakresu żeglugi morskiej lub śródlądowej określone w przepisach wydanych na podstawie ust. 5.
    5. Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia, sposób i tryb przeprowadzenia szkolenia, o którym mowa w ust. 4, wzór dokumentu potwierdzającego odbycie szkolenia oraz wykaz kwalifikacji z zakresu żeglugi morskiej lub śródlądowej, których posiadanie zwalnia z obowiązku odbycia szkolenia, biorąc pod uwagę potrzebę zapewnienia bezpieczeństwa żeglugi.

Na jachtach spacerowych istotne znaczenie ma zapis Art. 37a ust. 4 i ust. 5. Jachty spacerowe czarterowane przez naszą firmę mają konstrukcję łodzi wypornościowych o tak dobranych parametrach kadłuba i silnika, że nie przekraczają wymagań określonych w ust. 4

Nasza firma zapewni odpowiednie przeszkolenie w zakresie bezpieczeństwa na wodzie przez pracowników posiadających uprawnienia motorowodne i doświadczenie w prowadzeniu łodzi motorowych w ruchu śródlądowym. Dodatkowo zostanie także wystawiony dokument o odbyciu szkolenia, który można okazać podczas kontroli.

Jacht spacerowy Weekend 820 wyposażony jest w 25 litrowy oryginalny zbiornik paliwa Yamahy oraz dodatkowe 4 przenośne zbiorniki po 10 litrów każdy. Przed czarterem zbiorniki są pełne. Można zdać jacht z pełnymi zbiornikami. Można także zdać jacht z pustymi zbiornikami i wówczas rozliczmy paliwo z armatorem po aktualnej cenie rynkowej.

Aby zatankować jacht samodzielnie, należy zabrać zbiorniki paliwa i udać się do najbliższej stacji paliw. Niestety na szlaku WIELKIEJ PĘTLI WIELKOPOLSKI nie ma stacji benzynowych zlokalizowanych bezpośredniej przy wodzie, ale jest wiele w niewielkiej odległości od linii brzegowej, czy danej Mariny. Informacje o stacjach paliwach uzyskać można w przewodniku WIELKA PĘTLA WIELKOPOLSKi, który jest udostępniony na łodzi.

W tym miejscu podkreślić trzeba, że nasza firma nie sprzedaje Państwu paliwa lecz wyręcza was kupując w waszym imieniu paliwo potrzebne do pływania i na zakup nie otrzymacie Państwo fv, dlatego też za paliwo wykorzystane należy zapłacić gotówką przy zdawaniu jachtu.

Zdobycie stosownych patentów w zakresie pływania jachtem jest niezbędne w przypadku, gdy marzy Ci się kierowanie większymi jednostkami o mocy silnika przekraczającej 75 kW o długości kadłuba przekraczającej 13 m, których prędkość maksymalna przekracza 15 km/h. Dotyczy to również sytuacji czynnego uczestnictwa w większej wyprawie, w trakcie której często będziesz musiał przejąć na siebie funkcję sternika. W zależności od indywidualnych potrzeb i preferencji można zapisać się na kurs odbywany w systemie codziennym lub też weekendowym. Jednakże naszych jachtów to nie dotyczy.

przystan-marina-gaj